Thai version English version
เกี่ยวกับบริษัท
Pakarung Group ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี คศ. 1995 ในครั้งแรกที่จดทะเบียนในนามว่า บริษัท ปะการัง เซรามิค ซัพพลาย จำกัด โดยเป็นผู้แทนนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้กับอุตสาหกรรมเซรามิค ซึ่งการเติบโตขององค์กร มีดังนี้

1998 ได้มีความร่วมมือ กับ Harrison ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตสี สเตน ที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เจริญเติบโตทั้งภายใน ตลอดจนการส่งออกอาทิเช่น เวียตนาม ศรีลังกา ฯลฯ และเพื่อความสะดวก สบาย สำหรับการบริการตลาดภายในประเทศ ต่างๆ อาทิเช่น การปรับสีที่ให้ตรงกับความต้องการความสามารถ ในการจัดส่งได้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยมีกำลังการผลิตเบื้องต้น 200 ตัน ต่อเดือน

2003 ตั้งสาขา จังหวัดลำปาง ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ถ.พระบาท อ.เมือง เพื่อรองรับความต้องการและการบริการ ทั้งความรวดเร็วในการจัดส่ง ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น ทั้งการปรับเฉดสี หรือปัญหาด้านการผลิต

2005 ก่อตั้งบริษัท Keramos International ซึ่งปัจจุบันได้เป็นบริษัทฯ ในเครือ ทำธุรกิจด้านการส่งออกด้านไม้ ( Kitchen Ware) ไปยังต่างประเทศ อาทิเช่น คานาดา เกาหลี ฯลฯ

2007 ได้ร่วมลงทุนกับ COMPAX โรงงานผลิตแผ่น Silicon Carbide ที่ได้รับการยอมรับคุณภาพจากผู้ประกอบการเซรามิคโดยทั่วไป

2009 ได้ร่วมมือกับ HARRISON PACIFIC ในธุรกิจด้าน Frit โดยมีการพัฒนาลายกระเบื้อง พร้อมกับการบริการให้ Technician ได้เข้าไปพัฒนาลายกระเบื้อง ในโรงงานของลูกค้า ปัจจุบัน ได้มีการส่งออกพร้อมบริการแล้วที่ประเทศพม่า

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นนโยบายเรื่องคุณภาพ และการจัดส่งเป็นหลัก ทำให้ทางบริษัทฯ ได้ลงทุนกับแผนกวิจัย และควบคุมคุณภาพ มากกว่า เพื่อให้เป็นที่มั่นใจในคุณภาพสินค้า ก่อนที่จะจัดส่งให้ลูกค้า พร้อมกับพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ และในอนาคตอันใกล้นี้ จะเป็นแหล่งความรู้สำหรับพนักงานหรือหน่วยงานราชการที่ต้องการศึกษา เรื่อง สีเซรามิค และกับอุตสาหกรรม อื่นๆ ในอนาคต

บริษัท ปะการัง เซรามิค ซัพพลาย จำกัด ได้รับการรับรอง ISO 9001:2000 จาก Moody United Kingdom

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า ตลอดจนการบริการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักของพันธกิจบริษัท

คุณภาพ การบริการ ความมุ่งมั่นในการพัฒนา เป็นนโยบายหลักของบริษัท